LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE

22. 7. 2020

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční správa: Projekt vedoucí ke zlepšení komunikace s daňovými subjekty byl kvůli pandemii odložen
Evropská komise ve spolupráci s Finanční správou zahájila v letošním roce realizaci projektu, který měl na základě moderních poznatků z behaviorální ekonomie a psychologie zefektivnit komunikaci s daňovými subjekty. Projekt byl však v březnu 2020 vlivem pandemie COVID-19 pozastaven. V současnosti se jedná o jeho opětovném spuštění. Projekt je plně financován z prostředků Evropské unie, jeho řízení je pak plně v kompetenci Evropské komise.
 
2. MF ČR: Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi – Aktualizace k 14. 7. 2020
 
3. Připomínáme termíny, které byste měli vést v patrnosti:
- 3. srpna 
– OSVČ - podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a do 8 dnů od podání přehledu doplatek zdravotního pojištění
- 18. srpna – daňové přiznání a doplatek daně z příjmů
- 18. září – OSVČ - podání přehledu pro ČSSZ a doplatek sociálního pojištění
 
4. MF ČR: Přesun prostředků mezi programy pro poskytování dotací
Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb."), poskytovatelem dotace je územní samosprávný celek. Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje ve vyhrazené pravomoci o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí zastupitelstvo.
 
5. MF ČR: Financování investice příspěvkovou organizací
Financování investice v budově, kterou příspěvková organizace užívá jako svěřený majetek, je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, možné několika způsoby. Důležité je posoudit nejvhodnější způsob financování investice z hlediska finančních možností příspěvkové organizace.
 
6. MF ČR: Promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně školským zařízením
Podle § 161 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, provádí krajský úřad rozpis finančních prostředků poskytnutých kraji ze státního rozpočtu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 160 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona.
 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:
Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.

NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.
 

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:
- Objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Metodické aktuality č. 6/2020 nabízejí odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou kryptoměn, do nichž obchodní společnosti i občané stále více investují, platí v nich nakoupené zboží či služby, těží je. Přinášejí také právní výklad k nejčastějším pracovněprávním otázkám, které v souvislosti s pandemií COVID-19 řeší zaměstnavatelé, a odpovědi na praktické dotazy z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

 

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:
- Objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 7/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2020
 

 

*********
VYUŽIJTE VÝHODNÉ LETNÍ NABÍDKY:
 
Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů
a ušetříte 10 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí