METODICKÉ AKTUALITY

26. 3. 2017

  • Nejnovější číslo MA č. 4/2017 je svým stěžejným tématem zaměřeno na neziskové subjekty, tentokrát na účtování a vykazování hlavní a vedlejší činnosti nestátních neziskových organizací. Připomeneme si, které základní právní předpisy je upravují, jak vymezují hlavní a vedlejší činnost účetní předpisy, jak o těchto činnostech účtovat, jaká specifika platí pro nestátní neziskové organizace v oblasti daně z příjmů. Publikace dále obsahuje stanoviska a odpovědi k dotazům z praxe z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat zde.
  • Balíček k novele účetních předpisů zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech pro rok 2016, zejména pak sestavení účetní závěrky podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016. Balíček lze zakoupit za 315 Kč.
  • Celý ročník MA 2016 můžete v rámci mimořádné akce získat za 650 Kč.
  • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 Kč a MA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.
  • Dne 20. 3. 2017 byl na internetových stránkách MF ČR zveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2017, který obsahuje informace o dvou nových účtech pro placení daně z hazardních her (předčíslí 2815 a 2823) a o novém účtu pro platby příslušenství této daně (předčíslí 14701). Od 1. 1. 2017 daň z hazardních her nahradila odvod z loterií a jiných podobných her na základě nabytí účinnosti zákona č. 187/2016 Sb. 
  • Obchodní společnosti (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) mají nově povinnost sestavit výkaz zisku a ztráty vždy v plném rozsahu, a to bez ohledu na to, zda sestavují rozvahu v plném nebo zkráceném rozsahu. Výše uvedené skutečnosti jsou promítnuty do aplikace EPO na Daňovém portále, kdy je možné při vyplňování elektronického formuláře daňového přiznání v oddíle „Vybrané údaje z účetnictví“ zvolit odlišný rozsah jednotlivých výkazů. Více informací naleznete zde
  • Finanční správa ČR ve své informaci, zveřejněné na internetu dne 15. 3. 2017 a týkající se poplatníků daně z příjmů fyzických osob, upozorňuje na chybné uplatňování slev na dani či nezdanitelných částí základu daně. K nejčastějšímu doměření daně dochází u slev na dani na manžela/manželku, u daňového zvýhodnění na vyživované děti či v případě neprovedení povinného dodanění při předčasném ukončení smluv o soukromém životním pojištění či penzijním připojištění/doplňkovém penzijním spoření.
  • Na stránkách Finanční správy ČR jsou již od ledna tohoto roku zveřejněny aktuální dotazy a odpovědi k vybraným oblastem daně z příjmů fyzických osob, týkající se zdaňovacího období 2016.