Metodické aktuality č. 3/2019

12. 2. 2019

Stěžejní téma tohoto čísla Metodických aktualit je určeno především těm, kteří podnikají jako společníci společnosti nebo řeší otázky týkající se společností (dříve sdružení bez právní subjektivity). Společnost nemá svéprávnost ani právní osobnost, práva a povinnosti vznikají pouze společníkům společnosti. Společnost není účetní jednotkou ani daňovým subjektem, z pohledu DPH se nepovažuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Jak asi sami víte, s koncem roku 2018 skončilo přechodné období, po které mohli společníci společností vzniklých do 30. 6. 2017 postupovat podle dříve platných speciálních pravidel pro registraci a uplatňování DPH (ta byla s účinností od 1. 7. 2017 novelou zákona o DPH zrušena). Od prvního ledna tohoto roku musí všichni společníci společností, plátci DPH, postupovat pouze podle aktuální právní úpravy. Přechod na nové podmínky má řadu praktických dopadů, na které se ve svém příspěvku zaměřil Ing. Václav  Benda. V odborném článku Mgr. Magdalény Vyškovské „Určení daňové rezidence u fyzických osob“ naleznete návod, jak správně určit daňový status fyzické osoby a vyhnout se tak zbytečným sankcím. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.

Dnes 11. 2. 2019 vychází rovněž únorové číslo časopisu Účetnictví - č. 2/2019. Obsahovou náplň tohoto čísla naleznete na našich webových stránkách, objednat si ho můžete v našem e-shopu.