Metodické aktuality č. 2/2019

12. 2. 2019

Rok 2019 přináší významné změny v sociálním pojištění, které se dotýkají jak OSVČ, tak zaměstnanců. Od 1. ledna tohoto roku se mj. zvýšil rozhodný příjem, tj. příjem zakládající u zaměstnanců účast na nemocenském a tím i důchodovém pojištění. Tato změna se dotýká nejen odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, ale má dopady i do povinnosti zaměstnavatelů hlásit zaměstnance k účasti na pojištění. Začaly rovněž platit nové podmínky pro platby záloh a změny ve splatnosti pojistného na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ. V oblasti zdravotního pojištění se změny výše vyměřovacích základů a odvodů zdravotního pojištění týkají všech skupin plátců pojistného. Veškerými novinkami vás v rámci Metodických aktualit č. 2/2019 provede Ing. Marta Ženíšková z MPSV ČR. Před více než rokem jsme se na stránkách našeho časopisu věnovali problematice vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu. Judikatura v této oblasti se neustále vyvíjí, s nejnovějšími rozhodnutími Nejvyššího soudu vás seznámí JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Dozvíte se, jaké jsou nové výklady právní úpravy společenství vlastníků, nájmu bytu aj. Aktuální číslo MA si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

 

Dne 8. 1. 2019 vyšlo první číslo ročníku 2019 časopisu Účetnictví. S jeho obsahem se můžete podrobněji seznámit na našich webových stránkách, objednat si je můžete v našem e-shopu.