DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - ZMĚNY V ROCE 2017

Datum a čas: 15. 9. 2017 9.00 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Žmolík Christián
specialista na problematiku cestovních náhrad.specialista na daně z příjmu
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1200,- Kč
Varibilní symbol: 15092017
Specifický symbol: členské číslo
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Prezence: 8.30 hodin
Seminář: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.30 hodin
Diskuse: od 13.30 do 14.00 hodin

Obsah semináře:

1. Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2017, další připravované novely zákona
2. Veřejně prospěšní poplatníci – změny pro rok 2017
3. Hmotný a nehmotný majetek, způsoby odepisování
4. Technické zhodnocení – vymezení, provedené na najatém a podnajatém majetku
5. Finanční leasing – definice, průběh, předčasné ukončení
6. Opravné položky k pohledávkám
7. Podíly na zisku – rozšíření okruhu poplatníků pro osvobození, podmínky pro osvobození
8. Daňové a nedaňové náklady – daň z nabytí nemovitých věcí, paušální výdaj na vozidlo, motivační příspěvek …
9. Bezúplatné příjmy (účetní a daňový pohled)

 

V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení.

 

Při neúčasti přihlášeného storno 100,- Kč.