NEZISKOVÉ ORGANIZACE a postupy účtování

Datum a čas: 8. 11. 2017 9.00 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Beránková Dagmar
Auditor, daňový poradce, soudní znalec-účetnictví
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 26102017
Specifický symbol: členské číslo
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Prezence: od 8.30 hodin
Začátek semináře: 9.00 hodin
Konec semináře: 13.00 hodin
Diskuse: od 13.00 do 13.30 hodin

Odborný program semináře:

Seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných činností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jako profesních komor, honebních společenstev a dalších. Je určen pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Seminář nebude zaměřen na veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné insituce.
Tento seminář může posloužit i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací, či kontrolují jejich čerpání a využití.


Seminář bude zaměřen především na poznatky z praxe.

 

Při neúčasti přihlášeného storno poplatek 100,- Kč.