PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Datum a čas: 4. 12. 2017 9.00 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Beránková Dagmar
Auditor, daňový poradce, soudní znalec-účetnictví
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 04122017
Specifický symbol: členské číslo
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Určeno včem: účetním, ekonomům a vedoucím pracovníkům všech neziskových organizací účtujících dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (spolky/občanská sdružení, nadace, o.p.s., církevní společnosti, ústavy, společenství vlastníků, honební společenstva, politické strany, VŠ, v.v.i. a další). Seminář je určen i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací, či kontrolují jejich čerpání a využití.

Časový rozvrh: od 8.30 h prezence, od 9.00 h odborný program

Při neúčasti přihlášeného storno poplatek 100,- Kč.