PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2017

Datum a čas: 11. 12. 2017 8.30-13.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Beránková Dagmar
Auditor, daňový poradce, soudní znalec-účetnictví
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 11122017
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

pro podnikatelské subjekty podle vyhlášky 500/2002 Sb.