CESTOVNÍ NÁHRADY v roce 2018

Datum a čas: 17. 5. 2018 14.00-17.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Žmolík Christian
specialista na problematiku cestovních náhrad.specialista na daně z příjmu
Členská cena: 800,- Kč
Nečlenská cena: 900,- Kč
Varibilní symbol: 17052018
Specifický symbol: čl. číslo
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Nový Občanský zákoník představuje největší legislativní změnu v naší polistopadové historii a to zejména v podnikatelské sféře, představuje velké revoluční změny.
Osnova problematiky změn u CESTOVNÍCH NÁHRAD A DANI SILNIČNÍ podle nového Občanského zákoníku, bude lektorem srozumitelně vysvětlována na praktických příkladech a aplikována v novém znění oproti dřívější legislativě.
Výklad k problematice CN i silniční daň bude také i pro nestátní neziskový sektor. Tato oblast je
často podrobována kontrolám z FÚ a to z důvodu nehospodárného čerpání CN a nedostatečného vedení podkladů a užívání vozidel jak ke služebním tak i soukromým účelům služebních vozidel. Za správné vedení, čerpání a užívání je zodpovědné vedení společností s připravenými vnitřními předpisy.
Doporučujeme výklad kumulované problematiky specialisty v oboru vč. vazeb na daň z příjmů.

URČENO: všem odborům, likvidátorům cestovních náhrad, úsekům spravujícím vozový park, dále účetním, které připravují podklady pro jejich správné zaúčtování.

STRUČNÝ PROGRAM dne 17. 5. 2018 od 14.00 hod

CESTOVNÍ NÁHRADY a SILNIČNÍ DAŇ roku 2018
1. Cestovní náhrady – platná legislativa o cestovních náhradách pro rok 2018
• zásadní změny v poskytování stravného, zahraničního stravného a kapesného od roku 2018 - právní předpisy
• zásady při vyplácení a podmínky při poskytování CN zaměstnancům, společníků stat. orgánům PO
• cesty podnikatelů fyzických osob a OSVČ
• povinnosti zaměstnavatele před pracovní cestou a po pracovní cestě, vč. průběhu pracovní cesty
• krácení a nekrácení stravného při bezplatném poskytnutí stravy
• používání služebních vozidel a soukromých vozidel. Evidence jízd
• tuzemská a zahraniční pracovní cesta a její vypořádání vč. použití kurzů při vyúčtování
• daňová uznatelnost cestovních náhrad
• zálohy, vyúčtování a vypořádání cestovních a jiných náhrad na pracovní cesty
• stanovení a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad a postup při přerušení prac. cesty
2. Silniční daň – vazby na daň z příjmů po novele zákona pro rok 2018
• předmět daně, poplatníci daně
• placení daně, úlevy na dani
• daň při změně provozovatele vozidla

Účastníci obdrží po zaplacení výukové materiály, příklady a texty předem elektronicky - k vytištění.