GDPR V ÚČETNICTVÍ-Z R U Š E N O!!!!!!!!!!

Datum a čas: 18. 9. 2018 9.00-13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Novotná Květoslava
Daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.Lektorská činnost od r.1993 na téma účetnictví, od r.1996 témata účetnictví a daní, od r.1994 výuka účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sti
Členská cena: 1 200,- Kč
Nečlenská cena: 1 400,- Kč
Varibilní symbol: 27062018
Specifický symbol: členské číslo
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

LEGISLATIVNÍ RÁMEC - STRUČNÝ ÚVOD
- Základní listina práv EU
- Nařízení EP a Rady EU
- Trestní zákoník
OTÁZKY A POJMY
- Osobní údaj
- Subjekt údajů
- Zpracovatel
- Správce
- Pověřenec
PRAKTICKÉ POSTUPY V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KANCELÁŘI
Kategorizace osobních údajů podle oblastí
- Mzdy a personalistika
- Odčitatelné položky v DPFO
- Trestní delikty FO
- Zdravotní stav
- Daňové bonusy
- Citlivé osobní údaje
- Archivace a skartace osobních údajů
VZOROVÁ SMLOUVA MEZI SPRÁVCEM A ZPRACOVATELEM.

AKTUÁLNÍ METODIKA KE DNI KONÁNÍ SEMINÁŘE!