ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - Praxe se zadáváním veřejných zakázek!!

Datum a čas: 14. 9. 2018 9.00-13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Mgr. Magdalena Chmelařová
Působí jako právník s hlavním zaměřením na problematiku veřejných zakázek. Během své profesní kariéry v oblasti veřejných zakázek byla pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně na sekci veřejných zakázek, kde prováděla kontrolní činnost
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 14092018
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Náplní semináře je problematika veřejných zakázek se zaměřením na sektorové veřejné zakázky.

- Úvod - veřejné zakázky, zadavatelé, dodavatelé
- Sektorové zakázky
- Zadávací řízení u sektorových veřejných zakázek
- Předpokládaná hodnota, finanční limity pro veřejné zakázky
- Kvalifikace dodavatelů
- Jednání zadavatele, posouzení a hodnocení nabídek
- Účastníci v zadávacím řízení, vyloučení účastníků
- Ukončení zadávacího zařízení
- Změny smluv, podstatné a nepodstatné
- Uveřejňování u sektorových veřejných zakázek
- Opravné prostředky při zadávání veřejných zakázek, správní delikty zadavatelů
- Diskuse

 

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.