EKONOMICKÉ MINIMUM pro neekonomy

Datum a čas: 8. 10. 2018 8.00-15.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Vladimír Volko
Členská cena: 1 800,- Kč
Nečlenská cena: 1 900,- Kč
Varibilní symbol: 8102018
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Cílem semináře Ekonomické minimum pro neekonomy je vysvětlení základních ekonomických pojmů a napomoci zvýšení účinnosti řízení na všech úrovních.

Z obsahu semináře Ekonomické minimum pro neekonomy:
- Základní účetní principy, účetní doklady, účetní osnova
- Majetek, jeho evidence, odpisy
- Ekonomika provozu
- Evidence zásob
- Fakturace
- Náklady a výnosy
- Daňová soustava v ČR
- Daň z příjmu
- Sociální a zdravotní pojištění

Seminář je určen podnikatelům, majitelům firem i jejich zaměstnancům, všem neekonomům, kteří potřebují pochopit vzájemné souvislosti mezi podnikovými financemi, ale i těm, kteří již znalosti firemní ekonomiky mají a potřebují si je utřídit nebo osvěžit.
 
Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.