ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŔÍJMŮ A MEZD 2018, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZMĚNY PRO ROK 2018 a 2019

Datum a čas: 11. 1. 2019 9.00 - 13.30
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Dagmar Lokajová
specialista na problematiku zdanění mezd a platů, dlouholetý metodik DPZČ na FŘ Ostrava
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 11012019
Specifický symbol: členské číslo
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Seminář je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 a pro rok 2019 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 170/2017 Sb. (daňový balíček)

Připravte si předem dotazy na lektorku, po ukončení semináře bude následovat
• Diskuse a odpovědi na dotazy.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.