Uplatňování DPH v roce 2019

Datum a čas: 30. 11. 2018 8.30 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Dana Langerová
zkušená lektorka, metodička DPH
Členská cena: 1 200,- Kč
Nečlenská cena: 1 400,- Kč
Varibilní symbol: 30112018
Specifický symbol: čl. číslo
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Seminář bude věnován oblastem daně z přidané hodnoty, ve kterých má dojít v roce 2019 ke změnám. Připomenuta bude případně i současná úprava dané oblasti, stěžejní však bude výklad dopadu změn či nových pravidel v daných oblastech.

Obsah semináře:

• Nová pravidla pro opravy DPH u nedobytných pohledávek
• Kupony či poukazy
• Úprava definice předmětu daně, úplaty a některých základních pojmů
• Změny při provádění oprav základu daně
• Sjednocení způsobu výpočtu daně
• Novinky při uplatňování nároku na odpočet daně při registraci
• Uplatňování DPH v oblasti nájmů
• Dodání nemovité věci
• Širší vymezení finančního leasingu
• Nová pravidla uplatňovaná v oblasti režimu jednoho správního místa
• Řešení případů uvedení daně za jiné zdaňovací období
• Novinky v oblasti kontrolního hlášení
• Sazby daně, daňové doklady
• Změny ve správě daní


Na závěr semináře bude prostor pro diskusi.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.