Mezinárodní daňové vztahy

Datum a čas: 21. 11. 2018 14.00-18.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Václav Polok
odborný garant a specialista na danou problematiku
Členská cena: 800,- Kč
Nečlenská cena: 900,- Kč
Varibilní symbol: 21112018
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Aplikace zákona a základních zásad, správy daní a fází daňového řízení, rozhodnutí správce daně, daň.

- daňový rezident a nerezident
- zdroj příjmů
- stálá provozovna a zdaňování služeb
- daňová problematika v EU
- daňové systémy
- mezinárodní pronájem pracovní síly
- způsob vybírání a zajištění daně
- vznik a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění
- daňové vypořádání příjmů ze zahraničí

Účastníci obdrží po zaplacení výukové materiály, příklady a texty předem elektronicky - k vytištění.

Při neúčasti stornopoplatek 100,- Kč.