DPH v roce 2019

Datum a čas: 8. 1. 2019 14.00-18.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Miroslava Nováková
metodik, specialista na DPH
Členská cena: 900,- Kč
Nečlenská cena: 1 089,- Kč
Varibilní symbol: 8012019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Cílem semináře je seznámení se s aktuálními změnami zákona o DPH a změnami pro další období, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů.

Obsah semináře:
On-line svět a DPH (poskytování elektronických služeb, využívání on-line služeb, e-shop apod.)
Datum uskutečnění plnění
Daňové doklady
Základ daně, zaokrouhlování
Oprava základu daně a výše daně (reorganizace, nedobytné pohledávky, insolvence a další opravy)
Uplatnění DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů
Dodání a nájmy nemovitých věcí
Věcná břemena a DPH
Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
Nárok na odpočet daně
Společnost (dříve sdružení) a DPH
Režim přenesení daňové povinnosti
Pokuty související s kontrolním hlášením
Uvedení plnění v chybném období
Dotace a DPH

Odpovědi na dotazy, diskuze
(možno zaslat náměty či dotazy mailem předem, budou pak zařazeny do programu semináře)

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.