Nemocenské a důchodové pojištění, pojistné na sociální zabezpečení

Datum a čas: 29. 1. 2019 9.00 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Ztralil Michal
Ředitel OSSZ Ostrava
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 29012019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Nemocenské pojištění
- chystané změny od 1.1.2019
- účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
- změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
- zkušenosti s novými dávkami nemocenského pojištění v roce 2018 a upřesnění metodických výkladů – otcovská poporodní péče (otcovské), dlouhodobé ošetřování
- nové možnosti používání e-podání, rozšíření tiskopisů e-podání a nový způsob on-line administrace pověření k e-podání
- zavádění postupů elektronické neschopenky – možnosti získávání údajů o DPN pro zaměstnavatele,
- práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
- další změny od roku 2019 dle schvalování legislativy

Důchodové pojištění
- změny od roku 2019 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, navyšování dle věku a další změny)

Pojistné na sociální zabezpečení
- okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ,
- nová výše maximálního vyměřovacího základu,
- pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
- další změny od roku 2019 dle schvalování legislativy


Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.