Změny v účetnictví a daních 2018/2019

Datum a čas: 14. 2. 2019 9.00 - 13.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Beránková Dagmar
Auditor, daňový poradce, soudní znalec-účetnictví
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 14022019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Obsah semináře:
• ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2018/2019:
• Novinky v účetnictví a daních druhé poloviny roku 2018
• novela daňového řádu č. 94/2018 Sb.,
• novela účetních předpisů č. 441/2017 Sb.,
• novela zákona o dani z příjmu zákon č. 174/2018 Sb.,
• aktualizace pokynu D-29 k promíjení sankcí – DPH,
• souhrn aktuálních informací k DPH (společnost od 1.1.2019, apod.). Pozor! Od 1.1.2019 nebude možné u sdružení (společností bez právní subjektivity) postupovat jako doposud. Jak správně řešit DPH u těchto subjektů v roce 2019. Vztah k dani z příjmu.
• Změny DPH 2019 - výčet nejdůležitějších změn 2019.
• Změny v dani z příjmu fyzických a právnických osob od 1.1.2019.
• Novinky od roku 2019 v legislativním procesu.
• NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY: podnikající právnických osob i neziskových organizací.
• Nejčastější chyby v přípravě na účetní závěrku, v inventarizaci fyzické, dokladové a tzv. kombinované, chybné proúčtování inventarizačních rozdílů.
• Analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha).
• Závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.).
• Nedostatky v zúčtování dotací, darů, způsob účtování, vliv na daň z příjmu.
• Chyby (i neúmyslné) v účetní závěrce – účetní výkazy za 2018.
• NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY: při vedení jednoduchého účetnictví: povinnosti z hlediska předpisů, příjmy, výdaje, sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů.
• NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU

 

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.