Vše o DPH v účetnictví v roce 2019

Datum a čas: 23. 5. 2019 9.00 - 13.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Novotná Květoslava
Daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.Lektorská činnost od r.1993 na téma účetnictví, od r.1996 témata účetnictví a daní, od r.1994 výuka účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sti
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 23052019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Obsah školení

Výstupy z účetnictví do záznamní povinnosti DPH
Kontrolní hlášení, souhrnné hlášení – rozsah a forma, termíny, sankce, vazba na přiznání k DPH
Problematické okruhy – kdy zdanit přijatou platbu, slevy, fakturace sankcí, inventarizační rozdíly, opravy, poukazy a další dle „ Daňového balíčku“ podle platného zákona ke dni konání semináře
Daňové doklady – druhy daňových dokladů, opravné daňové doklady
Elektronická evidence tržeb – problémové doklady

Doklady v listinné a elektronické podobě
Věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu, čitelnost
Odpovědnost za správnost údajů

Účtování daňových dokladů v pokladně
Účtování faktur přijatých a vydaných
Nárok na odpočet

Podmínky pro nárok na odpočet
Termíny pro nárok na odpočet

Režimy přenesení daňové povinnosti – různé typy
Implementace směrnice EU – oddíl Fakturace
Příklady z judikatury NSS a ESD

NA ZÁVĚR SEMINÁŘE BUDE PROSTOR PRO DOTAZY A DISKUSI

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.