VEDENÍ POKLADNY, ÚČETNICTVÍ, DPH, EET, GDPR VE VZTAHU K POKLADNĚ 2019

Datum a čas: 7. 10. 2019 9.00 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Novotná Květoslava
Daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.Lektorská činnost od r.1993 na téma účetnictví, od r.1996 témata účetnictví a daní, od r.1994 výuka účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sti
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 07102019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní))

1) Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace
- organizační struktura účetní jednotky
- druhy pokladních dokladů
- oběh účetních dokladů
- podpisové vzory
2) Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti
- podle zákona o účetnictví
- podle zákona o DPH - zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů –věrohodnost, neporušenost a čitelnost, změny na základě „Daňového balíčku“ podle data schválení ke dni konání semináře
- pro potřeby účetní jednotky
- obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
- nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET - důležité náležitosti pro účetní a daňové prokazování nejen pro osoby povinné EET - informace o změnách ke dni konání semináře (novela EET – bloky účtenek)
3) Jak vést pokladní knihu
- ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC
- obraty, zůstatky, protokolární předávání
4) Valutová pokladna
- směny korun na valuty
- zálohy na zahraniční pracovní cesty
- vyúčtování zahraničních pracovních cest
5) Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
6) Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
7) Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
8) Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
9) Pokladna v daňové evidenci
10) Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
11) Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
12) Úprava činnosti v pokladně ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR)
Dotazy, diskuse.

 

Při neúčasti storno poplatek 100,- kč.