FAKTURACE OD A - Z v PRAXI v roce 2019

Datum a čas: 31. 10. 2019 9.00 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Novotná Květoslava
Daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.Lektorská činnost od r.1993 na téma účetnictví, od r.1996 témata účetnictví a daní, od r.1994 výuka účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sti
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 31102019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Obsah semináře:

Vystavování, doručování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti a další související předpisy.

Praxe po novele na základě „Daňového balíčku“ a ostatních změn v roce 2019 ke dni konání semináře

Členění faktur na přijaté, vystavené a další používané druhy faktur - dokladů

Faktury v účetnictví, ZÚ, vyhláška a ČÚS
Příklady faktur v přiznání k DPH a KH
Problémové okruhy – přijetí úplaty, opravné doklady, reklamace, slevy, poukazy, inventarizační rozdíly apod.
Vazba zákona o EET na faktury

Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
Forma listinná, elektronizace faktur
Fakturace nájemného
Přefakturace
Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
Úroky z prodlení
Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace - účtování
Náležitosti faktur
podle zákona o účetnictví
podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení,
opravné účetní a daňové doklady,
faktury v daňové evidenci
obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury
Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
Příklady z judikatury NSS
Dotazy, diskuse

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.