Speciál k problematice Dani z příjmů fyzických osob

Datum a čas: 10. 10. 2019 - 15. 10. 2019 14.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Jiří Hrubý
specialista na danou problematiku, FÚ Ostrava
Členská cena: 1600,-
Nečlenská cena: 1800,-
Varibilní symbol: 10102019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Problematika DPFO, poplatníci daně, druhy příjmů, příjmy z podnikání, daňová evidence, dílčí základ daně, spolupráce osob při podnikání, sdružení fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje, dopady změny ve způsobu uplatňování výdajů, nakládání s majetkem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné částky, slevy na dani, institut platebního zprostředkovatele, příjmy ze zahraničí, editační povinnosti, procvičování na příkladech.

Semináře proběhnou ve dnech 10. 10. 2019 a 15. 10. 2019. Prezence od 13.30 hodin a začátek soustředění od 14.00 hodin

Účastníci obdrží výukové materiály, příklady a texty předem elektronicky na email (po úhradě úč. poplatku).
Můžete si přinést do výuky vlastní notebook.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.