Daňový řád - praxe v roce 2019

Datum a čas: 29. 10. 2019 14.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Václav Polok
odborný garant a specialista na danou problematiku
Členská cena: 700,- Kč
Nečlenská cena: 900,- Kč
Varibilní symbol: 29102019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Nová aplikace složité problematiky zákona s příklady, aplikace základních zásad daňového řádu, dříve správy daní a fází daňového řízení v daňové praxi, lhůty v daňovém řízení, dokazování v daňovém řízení, rozhodnutí správce daně, vyměření za použití pomůcek, závazné posouzení při správě daní, daňová kontrola,doručování písemností správce daně, dodatečné daňové přiznání, vytýkací řízení a vracení daňových přeplatků, opravné prostředky v daňovém řízení.

Účastníci obdrží výukové materiály, příklady a texty předem elektronicky - k vytištění (po úhradě účastnického poplatku).

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.