PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2019

Datum a čas: 28. 11. 2019 9.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Novotná Květoslava
Daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.Lektorská činnost od r.1993 na téma účetnictví, od r.1996 témata účetnictví a daní, od r.1994 výuka účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sti
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 28112019
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Obsah semináře:
- Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
- Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
- Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
- Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
- Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
- Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
- Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2019
- Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
- Metodika oprav chyb minulých období.
- Nejnovější interpretace NÚR
- Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
- Příklady z judikatury NSS
- Dotazy

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na aktuální novinky pro dané téma
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.