Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na soc. zabezpečení od 1.1.2020

Datum a čas: 12. 12. 2019 9.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Ztralil Michal
Ředitel OSSZ Ostrava
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 300,- Kč
Varibilní symbol: 12122019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Nemocenské pojištění
- chystané změny od 1.1.2020
- účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
- změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
- zkušenosti s dávkami nemocenského pojištění v roce 2019 – zrušení karenční doby
- eNeschopenka
- rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh a ukončení
- povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců
- povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
- povinnosti ošetřujících lékařů
- nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ, nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
- další otázky ve vztahu k zavedení eNeschopenky

- práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
- další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

Důchodové pojištění
- změny od roku 2020 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, důchodový věk a další změny)
- praktické případy k důchodové problematice

Pojistné na sociální zabezpečení
- okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ,
- nová výše maximálního vyměřovacího základu,
- pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
- další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.

Platba převodem!

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.