Daň z příjmů právnických osob v roce 2019 a 2020

Datum a čas: 17. 2. 2020 13.00 - 18.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Pavel Vlach
ředitel FÚ Frýdek - Místek
Členská cena: 1 300,- Kč
Nečlenská cena: 1 500,- Kč
Varibilní symbol: 17022019
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Daň z příjmů právnických osob v roce 2019 a 2020

 

 

 

Obdobně jako v letech předešlých došlo i v roce 2019 k řadě dílčích novelizací zákona o daních z příjmů (ZDP), z nichž za významnější lze považovat zejména zákon č. 80/2019 Sb., kterým byly změněny některé zákony v oblasti daní, mj. právě i ZDP. Tato novela implementující do zákona o daních z příjmů směrnici proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD - /Směrnici Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem/ nabývá své účinnosti, resp. aplikovatelnosti postupně; některá její ustanovení jsou tak již aktuální pro rok 2019, některá pak až pro zdaňovací období započatá v roce 2020.

 

Novela cílí především do oblastí:

 

·        omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů,

 

·        zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví /zdanění při odchodu/,

 

·        pravidel pro ovládané zahraniční společnosti,

 

·        oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,

 

·        rozšíření výčtu příjmů plynoucí ze zdrojů na území ČR.

 

 

 

Vedle úprav vážících na tuto novelu ZDP výklad věnován i dalším oblastem, které mohou být z hlediska činnosti právnických osob (z pohledu jejich zdanění daní z příjmů) zajímavé, či byly v uplynulém období projednávány v rámci Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ, jako např. problematice:

 

  • úvěrů, zápůjček (popř. i dalších finančních nástrojů) a daňové účinnosti souvisejících finančních nákladů (pohled dlužníka) a z pohledu věřitele,
  • zaměstnaneckých benefitů a náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu,      

 

  • virtuální měny,
  • daňové účinnosti dani z nabytí nemovitých věcí,
  • vybraným nákladům a režimu jejich možného zahrnutí do základu daně, apod.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.