ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY V ROCE 2020

Datum a čas: 1. 6. 2020 9.00 hod - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Novotná Květoslava
Daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.Lektorská činnost od r.1993 na téma účetnictví, od r.1996 témata účetnictví a daní, od r.1994 výuka účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sti
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 01062020
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Seminář bude zaměřen na změny v účetní a daňové legislativě, ke kterým došlo v roce 2019 a na aktuální změny pro rok 2020.

Program semináře:
- Daně z příjmů a DPH - změny 2019
- Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
- Uplatňování odpočtů na podporu výzkumu a vývoje
- Limit pro zdanění – srážková daň
- Výdajové paušály, oznamovací povinnosti
- DPH u poukazů – metodika GFŘ
- Vystavování a doručování daňových dokladů
- Druhy daňových dokladů, náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení
- Souhrnné daňové doklady, opravné daňové doklady
- Výpočtové změny
- Přelomové změny na základě judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu ČR
- EET, daně, daňový řád, ZOK, účetnictví - 2020
- EET – zvláštní režim, nové typy dokladů
- DPH – změny v sazbách, přeřazení do nižší sazby
- DPH, aplikace směrnice EU - změna režimu u konsignačních skladů, podmínky osvobození při dodání zboží v EU, prokazování přepravy, řetězové obchody
- Daňový řád, novela – zálohově vrácení odpočtů DPH a další
- Účetnictví, výhled do 2020 a dalších let - průkaznost dokladu – původ, nepopíratelnost, průkazné doručení – e-Podatelny, čitelnost dokladů – značkování (XML, XBRL), elektronická archivace – časová razítka, robotické zpracování
• Aktuality 2020 ke dni konání semináře, změny - minimální mzda, průměrná mzda, cestovní náhrady a další
• Návrhy zákonů (sněmovní tisky)
• Diskuse, dotazy

Platba pouze předem na účet. Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.