DPH - změny sazeb daně od 1. 5. 2020

Datum a čas: 20. 8. 2020 14.00 hod-17.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Miroslava Nováková
metodik, specialista na DPH
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 20082020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Cílem semináře je seznámení se s aktuálními změnami zákona o DPH a změnami pro další období,
s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů, a také s opatřeními souvisejícími s nouzovým stavem.

Program:
Přehled aktuálních legislativních změn v oblasti DPH
Sazbová novela účinná od 1. 5. 2020
Dodání vody
Stravovací služby a podávání nápojů
Knihy, noviny, časopisy
Služby
Řešení přechodu různých sazeb, záloh
Obchodování v rámci EU – změny pro rok 2020
Dodání zboží do jiného členského státu - zpřísnění podmínek pro osvobození, důkazní
prostředky prokazující přepravu do EU
Pořízení zboží z EU
Vysvětlivky ke změnám DPH v EU
BREXIT a jeho dopad
Opatření finanční správy k překlenutí nouzového stavu v oblasti DPH
Prominutí daně u bezúplatného dodání vybraného zboží
Prominutí pokut u kontrolního hlášení
Prominutí pokuty za pozdní podání přiznání
Další související opatření
Upozornění na změny v oblasti DPH od roku 2021
Nájmy nemovitých věcí
Elektronická podání u identifikovaných osob
Prodej zboží přes internet
Témata na přání účastníků semináře


Odpovědi na dotazy
Můžete zasílat náměty či dotazy pro paní lektorku předem, budou pak zařazeny do programu semináře - využijte prosím tuto emailovou adresu pro zaslání dotazů: su@svazucetnichov.cz

Platba pouze předem převodem.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.