Orientace v pracovně právních vztazích

Datum a čas: 18. 6. 2020 9.00 hod - 16.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Mgr. Tomáš Chlebus
zkušený lektor na problematiku pracovního práva a Zákoníku práce
Členská cena: 1 200,- Kč
Nečlenská cena: 1 400,- Kč
Varibilní symbol: 18062020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Obecně o (pracovním) právu
Výklad právních jednání
Počítání času v pracovním právu
Pracovní poměr
Postup před vznikem pracovního poměru
Vznik pracovního poměru
Změny pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
Pracovněprávní smlouvy
Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele

Platba pouze předem na účet. Při neúčasti stornopoplatek 100,- kč.