FAKTURACE OD A - Z v PRAXI

Datum a čas: 30. 9. 2020 9.00 hod - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Novotná Květoslava
Daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.Lektorská činnost od r.1993 na téma účetnictví, od r.1996 témata účetnictví a daní, od r.1994 výuka účetnictví na soukromé akademii daňového poradenství Sti
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 30092020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Obsah semináře:

Program semináře:
• Dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o EET a další
• Členění faktur na přijaté, vystavené a další používané druhy faktur - dokladů
o Faktury v účetnictví, ZÚ, vyhláška a ČÚS
o Novinky v DPH
o Příklady faktur v přiznání k DPH a KH
o Problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.
o Vazba zákona o EET na faktury
- Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
- Forma listinná, elektronizace faktur
- Fakturace nájemného
- Přefakturace
- Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proforma faktury, faktury za hotové, problematika DPH
- Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
- Úroky z prodlení
- Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
- Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
- Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace - účtování
- Náležitosti faktur
podle zákona o účetnictví
podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení
- Faktury v daňové evidenci
- Obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
- Faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury
- Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
- Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
- Dotazy, diskuse

Platba pouze předem na účet.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.