DAŇOVÝ SPECIALISTA - TOP!!! pokročilejším, rekvalifikační kurz MŠMT

Datum a čas: 12. 10. 2020 - 10. 12. 2020 14.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Pavel Vlach
ředitel FÚ Frýdek - Místek
Členská cena: 8 250,- Kč
Nečlenská cena: 10 250,- Kč
Varibilní symbol: 09062020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Aktuální program kurzu: přeloženo na podzim

Prezence od 13.30 hodin a začátek soustředění od 14.00 hodin

Termíny jednotlivých soustředění budou doplněny co nejdříve

1. soustředění - 2 přednášky - přednáší Ing. Jiří Hrubý
Daň z příjmů fyzických osob, poplatníci daně, druhy příjmů, příjmy z podnikání, daňová evidence, dílčí základ daně, spolupráce osob při podnikání, sdružení fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje, dopady změny ve způsobu uplatňování výdajů, nakládání s majetkem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné částky, slevy na dani, institut platebního zprostředkovatele, příjmy ze zahraničí, editační povinnosti, procvičování na příkladech

2. soustředění - 1 přednáška - přednáší Bc. Elen Vontorková
Aplikace zákona v oblasti zdaňování mezd a odměn ze závislé činnosti, roční zúčtování, důchodové spoření, internet finanční správy

3. soustředění - 3 přednášky - přednáší Ing. Pavel Vlach
Problematika zákona o dani z příjmů právnických osob - aplikace v příkladech, vymezení pojmů, vymezení předmětu daně, transformace výsledku hospodaření na základ daně, vybrané okruhy nákladů a výnosů, tvorba opravných položek k pohledávkám, dodanění polhůtních závazků, náklady spojené se zaměstnanci, nájemní vztahy, nepotřebné zásoby, hmotný a nehmotný

4. soustředění - 3 přednášky - přednáší Ing. Miroslava Nováková
Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ, změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, zálohové platby, daňové doklady, místo plnění při poskytnutí služby, převod nemovitosti, poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb, ručení za nezaplacenou daň, registrace k DPH, další změny v oblasti DPH, upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím osobám, uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, praktické příklady, diskuse a odpovědi na dotazy

5. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Christian Žmolík
Změny v oblasti cestovních náhrad roku 2020 a silniční daň roku 2020, cestovní náhrady a silniční daň. Zásadní změny, zásady při vyplácení CN, cesty podnikatelů, fyzických osob a OSVČ, povinnosti zaměstnavatele, krácení a nekrácení stravného, používání služebních vozidel, tuzemská a zahraniční pracovní cesta, daňová uznatelnost cestovních náhrad, zálohy, vyúčtování a vypořádání, stanovení a prokazování jednotlivých druhů cestovních náhrad

6. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu
Daňový řád - praxe v roce 2020, nová aplikace složité problematiky zákona s příklady, aplikace základních zásad daňového řádu, dříve správy daní a fází daňového řízení v daňové praxi, lhůty v daňovém řízení, dokazování v daňovém řízení, rozhodnutí správce daně, vyměření za použití pomůcek, závazné posouzení při správě daní, daňová kontrola, doručování písemností správce daně, dodatečné daňové přiznání, vytýkací řízení a vracení daňových přeplatků,opravné prostředky v daňovém řízení

7. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu
Mezinárodní daňové vztahy po novele daně z príjmů, daňový rezident a nerezident, zdroj příjmů, stálá provozovna a zdaňování služeb, daňová problematika v EU, daňové systémy, mezinárodní pronájem pracovní síly, způsob vybírání a zajištění daně, vznik a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, daňové vypořádání příjmů ze zahraničí

8. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Karla Chrobáková
Daň z nabytí nemovitých věcí (diagram stanovení nabývací hodnoty)
Daň z nemovitých věcí a příklady po novele, základní pojmy a zákon č. 338/1992 Sb., správa daně a nemovitostí, výpočet daně z nemovitostí s příklady

9. soustředění - 2 přednášky - přednáší Ing. Dagmar Beránková
Příklady účtování náročných účetních operací podnikatelů, právní rámec pro vedení účetnictví podnikatelů, vybrané příklady účtování, účetní závěrka podnikatelů, kteří vedou účetnictví, praktické příklady účtování

10. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Miroslava Nováková
Praktické příklady z uplatňování DPH v praxi

11. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Pavel Vlach
Procvičování problematiky DPPO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

12. soustředění - 1 přednáška - přednáší
Procvičování problematiky DPFO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

13. Závěrečná zkouška - Písemná zkouška komplexního případu - zkušební komise
Úspěšným absolventům bude předáno akreditované Osvědčení MŠMT ČR na činnost Daňového specialisty

Jaké vědomosti získá absolvent kurzu:
• Umí poradit při řešení náročnější daňové a účetní problematice.
• Zná náročnější problematiku daní a účetnictví dle shody ekonomických kritérií EU a
je připraven tuto problematiku aplikovat v praxi účetních jednotek.
• Zná v plném rozsahu nejnovější legislativu získanou výukou ve vzdělávacím programu.
• Umí zvládnout kvalifikační přípravu a doladění formy znalostí před písemnou
zkouškou u Komory daňových poradců na profesi Daňový poradce

PODMÍNKY:
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky

Lektoři výukové materiály připraví a odešleme je všem přihlášeným elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků. Můžete si přinést do výuky vlastní notebook.

 

Platba pouze předem na účet.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.