Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví

Datum a čas: 8. 10. 2020 9.00 hod - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Beránková Dagmar
Auditor, daňový poradce, soudní znalec-účetnictví
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 08102020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Praktické příklady a postupy ve vazbě na legislativu účetní a daňovou.

Po skončení semináře budete vědět, co všechno má dělat materiálová účetní, skladník nebo vedoucí zásobování. Seminář bude kromě jiného orientován i na problémy z oblasti daní, protože naše účetnictví je provázáno s daňovým základem daně z příjmu. I když se to nezdá, tak i DPH nebo kursové rozdíly je nutno řešit i v souvislosti s účtováním zásob.

Třída 1 nepodléhá častým změnám či novelám zákonných předpisů. K poslední změně došlo k 1. 1. 2016.

Program semináře:
: Program:
• účty určené pro účtování o zásobách u podnikatelů,
• náplň jednotlivých účtů,
• ocenění zásob (kromě zásob vlastní výroby),
• technika ocenění úbytku zásob (materiálu a zboží) při výdeji ze skladu,
• vedení skladových zásob způsobem A nebo B,
• zásoby vytvořené vlastní činností (dříve zásoby vlastní výroby),
• novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (uvedeno z důvodu podstatných změn metodiky účtování a vykazování zásob),
• zásoby přijaté či předané mimo účetní jednotku,
• normy úbytků a ztratné,
• prodej nadnormativních zásob, přeskladnění (převod mezi sklady),
• dar, odpad, vzorky,
• vedení skladu při traťových dodávkách,
• reklamní akce,
• konsignační sklad,
• obaly,
• drobný hmotný majetek,
• zásoby účtované do spotřeby,
• změna účetního programu,
• bonusy a skonta, reklamace,
• inventarizace a inventarizační rozdíly,
• zákon o dani z příjmu – fyzická likvidace zásob,
• opravné položky k zásobám,
• požadavky na Přílohu v účetní závěrce,
• vliv událostí po rozvahovém dni na účetní závěrku (zákon o účetnictví),
• chyby z hlediska účetní závěrky,
• vnitřní kontrolní systém.

Platba pouze převodem předem.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.