MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ s personální problematikou pro začínající

Datum a čas: 13. 10. 2020 - 30. 11. 2020 15.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Mgr. Naděžda Andělová, Mgr. Lada Šupčíková, Ing. Michal Ztratil
Mgr. Naděžda Andělová,odborný garant kurzu, specialista na celou mzdovou agendu Mgr. Lada Šupčíková - vedoucí oddělení OSSZ, zkušená lektorka Ing. Michal Ztratil - ředitel OSSZ
Členská cena: 5 790,- Kč
Nečlenská cena: 6 790,- Kč
Varibilní symbol: 13102020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Trvání kurzu
2x týdně odpolední přednášky = úterý a čtvrtek
vždy od 15.30 hodin, prezence od 15.00 hodin


1. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Pracovněprávní předpisy v praxi po novelách. Vznik pracovního poměru, pracovní doba, dovolená na zotavenou, pracovní podmínky

2. soustředění - přednáší Ing. Michal Ztratil, ředitel OSSZ
Praktické uplatnění v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a související předpisy 2018. Změny v okruhu pojištěných osob, zaměstnání malého rozsahu s vlivem na pojistné, změny v pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

3. soustředění - přednáší Mgr. Lada Šupčíková, vedoucí odd. OSSZ
Důchodové pojištění v ČR od roku 2020 - stručný výklad, Vedení evidenčních listů důchodového pojištění, akutální informace

4. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
a aktuální problematika cestovních náhrad

5. soustředění 2 - 3 odpolední přednášky - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Příjmy ze závislé činnosti, stanovení měsíčního základu daně, posouzení zaměstnaneckých výhod, sazba daně a podmínky pro uplatnění slevy na děti, roční zúčtování, roční slevy na dani, nezdanitelné části základu daně, opravy chyb, povinnost podat daňové přiznání, zdaňování důchodu, důchodové spoření, internet finanční správy, placení daní, tiskopisy pro závislou činnost a možnost elektronického zpracování

6. soustředění - 4 odpolední přednášky - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Komplexní procvičování celého učiva a praktická aplikace mzdové agendy a personalistiky v denní praxi, mzdové předpisy a mzdová evidence, způsob výpočtu mezd, řešení souvislých příkladů, účetní operace mzdové agendy, výpočet srážek ze mzdy, zúčtování z FÚ (odvody, mzdový, zápočtový a důchodový list)

7. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Aktuální problematika ve mzdové agendě

8. soustředění - přednáší Mgr. Naděžda Andělová
Problematika celého učiva, komplexní zopakování důležitých oblastí mzdového účetnictví, zákon o daních z příjmů a problematika a souvislé příklady na daň z příjmů ze ZC ve vazbě na ostatní zákony, zdaňování auta pro soukromé účely. Zdravotní pojištění - příklady, vedení evidence pojištěnců

závěrečné zkoušky - praktický příklad, testové otázky - zkušební komise
písemný test a předání osobního osvědčení

PŘEDNOSTI KURZU:
• ucelené tématické okruhy mzdového účetnictví a personalistiky komplexně
• výuka a praktická aplikace mzdové a personální agendy s vazbami na agendu státní správy
• aplikovatelnost ve všech sférách a odvětvích
• garance uznávaného, elitního, lektorského obsazení
• s výstupním dokladem – osobním Osvědčením akreditovaným MŠMT ČR na činnost MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ s celostátní platností

MATERIÁLY VÁM PŘED KAŽDOU přednáškou s předstihem zašleme v elektronické podobě a nebo je obdržíte v tištěné podobě v den výuky.

Platba pouze převodem předem.

Při neúčasti storno poplatek 1 000,- Kč.