Přihlášení na - ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŔÍJMŮ A MEZD 2018, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZMĚNY PRO ROK 2018 a 2019

Osobní údaje
Firma
Platba