MA č. 8/2018

18. 9. 2018

DPH PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ, VČETNĚ OSVOBOZENÍ
OD DANĚ U SLUŽEB NA NĚ VÁZANÝCH
1.
Úvod
            2.
.
 Místo plnění
2.1. Místo plnění při dodání zboží
2.2. Místo plnění při dovozu zboží
2.3. Místo plnění při poskytnutí služby
2.3.1. Obecná pravidla pro určení místa plnění u služeb
2.3.2. Místo plnění u přepravy a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží
3.
Dovoz zboží
3.1. Povinnost přiznat daň při dovozu zboží
 3.2. Daňový doklad při dovozu zboží
3.3. Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
3.4. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží
4.
Osvobození od daně při dovozu zboží
 4.1. Základní pravidla pro osvobození od daně při dovozu zboží
4.2. Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech
 4.3. Osvobození od daně při dovozu zboží za účelem jeho dodání
do jiného členského státu
            5.
.
Dodání zboží a poskytnutí služby ve svobodném pásmu
6.
Vývoz zboží
 6.1. Základ daně a daňový doklad při vývozu zboží
6.2. Prokazování a vykazování osvobození od daně při vývozu zboží
6.3. Řetězové obchody při dodání zboží ztuzemska do třetí země
7.
7.1. Základní podmínky pro vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí
 7.2. Povinnosti prodávajícího
7.3. Vznik nároku na vrácení daně zahraniční fyzické osobě
7.4. Vrácení daně plátci
8.
Přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží
  8.1. Přeprava a služby přímo vázané navývoz zboží
8.2. Přeprava a služby přímo vázané na dovoz zboží
 8.3. Zprostředkování vývozu zboží či služby přímo vázané na dovoz nebo vývoz zboží
 
II.
AKTUÁLNÍ INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY ČR
1.
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
2.
Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací
III.
STANOVISKA K DOTAZŮM
1.
Novela § 5 odst. 2 ZDPH od roku 2019 a dopad na odměny členů orgánů
2.
Náklady na pořízení pozemku
            3.
. Dodání zboží z Číny přímo do Vietnamu z pohledu DPH
            4.
. Nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci ve formě zájezdu
            5.
. Ztráta daňových dokladů
            6.
. Krácení odpočtu DPH u auta fyzické osoby
            7.
. Nákup zlatých mincí
 
OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY