Informace o pojištění účetních u Kooperativy GrECo

Podmínkou pro platnost pojištění je nutno být členem Svazu účetních a mít uhrazený členský přípěvek ve výši 400,- Kč/rok + správní poplatek 50,- Kč.

Veškeré pojištění u pojišťovny Greco (OSVČ, zaměstnanec) je nutno uhradit v lednu daného roku.

V případě škodné události v podobě neúhrady nebude splněna platnost pro uplatnění nároku škody.

Přihlášky k pojištění zaměstnance zasílejte na Svaz účetních Severní Morava email: su@svazucetnichov.cz, platbu proveďte taktéž SÚ Severní Morava na účet: 2101149217/2010 ve výši 300,- Kč/rok + správní poplatek 50,- Kč. Pokud se rozhodnete přihlásit k pojištění v průběhu roku za každý měsíc se platí 25,- Kč. Do poznámky prosím napište své jméno.

Vyplněné přihlášky OSVČ zasílejte do Prahy pojišťovně GrECo na email: k.charvatova@greco.cz, tel.: +420 296 331 243.

Na základě obdržené faktury, proveďte úhradu částky za pojištění pojišťovně a úhradu správního poplatku ve výši 50,- Kč zašlete na účet Svazu účetních Severní Morava: 2101149217/2010.

Informace k pojištění:

Přihlášky k pojištění:

Podmínkou platnosti pojištění je úhrada členství ve Svazu účetních nebo úhrada firem jako Kolektivní členství vč. správního poplatku .

 

  • Pojištěné upozorňujeme, že v pojistné smlouvě pro právnické osoby a OSVČ jsou zdarma od 1.1.2011 dopojištěny také mimo jiné tzv. administrativní úkony.
Jedná se o služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ , které pojištěný – účetní vykonává pro klienta na základě smlouvy spolu s vedením účetnictví/vedením daňové evidence a jsou součástí jeho živnostenského oprávnění.
  • Předmět podnikání: provozování volné živnosti č. 70. Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské a podobné služby a služby organizačně hospodářské povahy.
(Např. zajišťování platebního styku -  zasílání bankovních převodů, dopisů, předávání a zasílání dokumentů na úřady – intrastat apod.)
             Pokud se podnikatel k těmto administrativním úkonům zaváže ve smlouvě 
            s klientem, je třeba, aby živnost byla zapsána v jeho předmětu podnikání.
  • Pokud činnost nebude uvedena v předmětu podnikání, nebude pak moci pojistitel poskytnout plnění z důvodu neexistence oprávnění na pojištěnou činnost.
(Pojišťovny pojišťují pouze činnost, kterou pojištěný vykonává na základě nějakého oprávnění – ŽL, VOR.)
Obecně lze říci, že je třeba, aby podnikatel (účetní) se ve smlouvě s klientem zavazoval pouze k činnostem, na které vlastní platné oprávnění, a za které je odpovědný v rámci své profese.