Organizační podmínky - Podmínky smlouvy

PŘIHLÁŠKA: Na školení se přihlašujte nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním semináře na našich stránkách www.svazucetnichov.cz. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě, dle počtu míst. Evidence přihlášek je podle data doručení a připsání platby na účet : 2101149217/2010. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Prosíme o čitelné vyplnění, podle vašich údajů jsou vystavovány doklady.

ÚHRADA: Platbu poukažte nejpozději 3 pracovní dny před datem konání Vámi vybrané akce převodním příkazem na č. účtu 2101149217/2010 Fio Ostrava. Při úhradě uvádějte pouze variabilní symbol, který je ke zvolené akci příslušný a do poznámky uveďte své jméno. Hotově lze platit v den konání akce.

STORNOVACÍ PODMÍNKY: Bezplatné storno účastnického poplatku akceptujeme do 5 kalendářních dnů před zahájením akce, a to pouze písemně. Při stornu v intervalu 5 kalendářních dnů do zahájení akce Vám bude účtován poplatek ve výši 25 % z ceny akce. Storno v den konání akce, případně v průběhu akce nebude akceptováno!! Při neúčasti je možno poslat zástupce.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

POŘADATEL: Svaz účetních Severní Morava, z.s. Adresa: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 O.-Mar.Hory, IČ: 18051049. INFORMACE Svaz účetních Severní Morava: tel.: 591 123 254 e-mail: su@svazucetnichov.cz www.svazucetnichov.cz

Při prezenci je nutno prokázat se dokladem o zaplacení. Pokud byla platba provedena úhradou z BÚ, tak kopii výpisu z účtu nebo alespoň příkazem k platbě s uvedením data platby. Členy Svazu účetních, kteří uplatňují slevu, žádáme o předložení „Potvrzení“ o zaplacení členských příspěvků za příslušný rok bez vyzváni !!